Onze Thuishaven

ONZE THUISHAVEN

 

 

 

 

 

 

 

Een veilige basis voor innerlijke groei…

De thuishaven van Loge Isthar bevindt zich in het Leids Maçonniek Centrum, aan de Steenschuur 6 te Leiden. Wij komen op de zondagmiddag van alle oneven weken van het jaar bijeen om te compareren: elkaar te leren begrijpen. Hierbij staat de bouw- en lichtsymboliek centraal, versterkt door onze individuele en gezamenlijke pogingen om de Liefde werkelijk op het spoor te komen. Loge Ishtar heeft een fraaie gecombineerde werkwijze die in en via verschillende ritualen tot uitdrukking komt.

Een nieuw lid wordt ingewijd in de eerste of Leerlingengraad en als hij of zij getoond heeft een waardig Leerling te zijn, wordt hij of zij bevorderd tot de tweede of Gezellengraad. Wanneer de Gezel getoond heeft een waardig Vrijmetselaar te zijn, wordt hij of zij verheven tot de derde of Meestergraad en dan zal hij of zij zelfstandig functies kunnen gaan vervullen binnen onze Loge.

Bij dit proces wordt de kandidaat geholpen door een Peter of Meter die zorg draagt voor een intensieve begeleiding, zodanig dat de kandidaat zich verder kan ontwikkelen als mens en als Vrijmetselaar. Dit is een heel mooi proces van innerlijke groei, waarbij het maçonnieke en het profane leven met elkaar in verband worden gebracht en samenkomen. Tijdens dit proces kan een band ontstaan tussen Peter of Meter en de Leerling die kan resulteren in een zeer krachtige en langdurige vriendschap.

Nadat de kandidaat-Vrijmetselaar heeft aangeklopt, wordt hij of zij via een eeuwenoud rituaal opgenomen in de broederketen. De reis die wordt ondernomen door de Tempel gaat over de geblokte vloer, symbool voor ons arbeidsveld: met vreugde en verdriet, met voor- en tegenspoed, maakt de kandidaat zijn of haar levensreis van het Westen naar het Oosten, van duisternis tot Licht. Tijdens de reis, waarbij het reizen zelf belangrijker is dan de aankomst, worden hem of haar symbolen en gereedschappen aangereikt die in het teken staan van de bouw- en lichtsymboliek.

Deze symbolen zijn vaak stoffelijke verbeeldingen van aspecten van de hoogste levensgeest. Door de verhuldheid van de symbolische boodschap kan een kandidaat niet verwachten dat de symbolen meteen hun functie volledig onthullen. Ze maken veeleer dingen in ons sluimeren, wakker. Hiermee kan men zelf de diepere zin van het leven en de plaats en taak in de wereld doorvoelen en bepalen. Hierbij is van groot belang: “Op U komt het aan!” Zo wordt in ons het bewustzijn gestimuleerd om zelfstandig te arbeiden aan de opdracht “Ken U zelve…”Wij kunnen op deze manier trachten een béter mens te worden. Maçonniek gezegd: de ruwe steen die kubiek wordt en zijn plaats vindt binnen de bouw van de Tempel der Mensheid.

Iemand hoeft geen Vrijmetselaar te zijn om zich te realiseren dat individuele vrijheid pas tot haar recht kan komen als die vrijheid wordt afgestemd op de ander. Het ‘geheim’ van de Vrijmetselarij zal juist zijn dat men dit in de broederketen van broeders én zusters op een hartverwarmende en stimulerende manier kan ervaren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij een aantal gedragsuitgangspunten als basis nemen voor hoe wij als maçons vanuit Liefde willen arbeiden. Hieronder staan ter illustratie zeven voorbeelden genoemd:

Koester eerbied voor de reiziger en de vreemdeling – sta hem bij, zijn persoon is u heilig

Luister niet alleen met uw oor maar vooral met uw hart

Laat u alleen leiden door de stem van uw geweten

Voorkom twist en vermijd beledigingen – houd de rede steeds aan uw zijde

Wees verheugd om de rechtvaardigheid, verzet u tegen onrecht, maar lijd zonder morren

Bemin wie goed is, beschut wie kwetsbaar is, vermijd wie verkeerd is, maar haat nimmer

Lees en leer, bestudeer en beoefen, wees bedachtzaam en ijverig – overweeg in alles het voordeel van uw Broeders en Zusters

 

Na gedane arbeid…

Na gedane arbeid is het goed rusten en uitstekend napraten… Dat doen wij met veel plezier in de “Zevende Graad”. Na afloop van onze bijeenkomsten is er ruimte voor een hapje en een drankje en natuurlijk ook voor een goed gesprek. Zo leren we elkaar steeds beter kennen, vanuit diverse invalshoeken.